Velkomen til Sotra vidaregåande skule!
Hopp over meny

Velkomen til Sotra vidaregåande skule!

___________________________________________________________________________________

Vår visjon er at

elevar og tilsette ved Sotra vidaregåande skule saman skal utvikle eit inkluderande miljø prega av respekt
og medansvar slik at elevar får kunnskap og dugleik til ta ansvar i yrke og samfunn og meistre utfordringane i livet.

___________________________________________________________________________________

Om skuleskyss, bussruter Sotra/Øygardenruter skulestad Sund
PC for elevar

Siste nytt!
___________________________________________________________________________________
Utlysing av stilling som leiar administrasjon


Utlysing i Bergens Tidende 06.04.14 og på heimesidene til Hordaland fylkeskommune 04.04.14. Sjå utlysingstekst på våre sider. _______________________________________________________________________________
Utvekslingselevar frå Lycée Pierre-Gilles de Gennes i Digne på besøk - 15.04.14

Foto: Gunn Knudsen
02.-09.04.14 hadde vi besøk av elevar frå Frankrike. Våre elevar skal til Digne hausten 2014. Dette er del av eit utvekslingsprogram der elevar frå båe skular bur hos kvarandre og lærar språk og kultur. Sjå bilete frå segletur arrangert av lærar Gunn Knudsen og hennar mann Bjørn.
_______________________________________________________________________________

Vg2 Idrett på skisamling i Bergsdalen - veke 13.2014

Foto: Gunn Knudsen
Sjå bilete frå samlinga i Hamlagrø-Bergsdalen området.
_______________________________________________________________________________
Open dag ved Sotra vgs. - 23.-24.04.14


Vi inviterer til open dag for alle niandeklassingar på Sotra/Øygarden 23.-24.04.14.
Program
_______________________________________________________________________________
Tilboda om vaksenopplæring er klare for påmelding

Nytt tilbod på Sotra vgs. frå hausten 2014 er salsmedarbeidarfaget. I tillegg har vi Barne- og ungdomsarbeidar- og Helsefagarbeidar-faget. Kursa gir det teoretiske grunnlaget til fagprøva og er gratis. Les meir om kursa og påmeldingsrutinar. Sjå og reportasje på heimesidene til Hordaland fylkeskommune; "På rett side av brua".
___________________________________________________________________________________
Kontakt oss:

Skulestad Bildøy
Adresse: Branndalsmyra 61 * Post: Sotra vidaregåande skule, 5353 Straume * Tel.: 56 31 02 00 * Faks: 56 31 02 01 * E-post: post.sov@hfk.no

Skulestad Sund
Post: Sotra vidaregåande skule, skulestad Sund, 5382 Skogsvåg * Tel.: 56 31 72 00 * Faks: 56 31 72 01 * E-post: post.sov@hfk.no