Velkomen til Sotra vidaregåande skule!
Hopp over meny

Velkomen til Sotra vidaregåande skule!

___________________________________________________________________________________

Vår visjon er at

elevar og tilsette ved Sotra vidaregåande skule saman skal utvikle eit inkluderande miljø prega av respekt
og medansvar slik at elevar får kunnskap og dugleik til ta ansvar i yrke og samfunn og meistre utfordringane i livet.

___________________________________________________________________________________

Om skuleskyss, bussruter Sotra/Øygardenruter skulestad Sund
PC-ordning for nye elevar h 2014 - infoside og brev

Siste nytt!
___________________________________________________________________________________
VestNytt 18.10.14 Hentar inn næringslivet

Les faksimile frå VestNytt der våre elevar på Service og samferdsel rekrutterer
bedrifter til Næringslivsdagen i Sund 18.11

_______________________________________________________________________________
VestNytt 15.10.14 Mettet 30.000 sultne oljemager

Les faksimile frå VestNytt om RM-elevar på OTD
_______________________________________________________________________________
Ledige undervisningsstillingar - 13.10.14

Sjå utlysingane
_______________________________________________________________________________
Kontakt oss:

Skulestad Bildøy
Adresse: Branndalsmyra 61 * Post: Sotra vidaregåande skule, 5353 Straume * Tel.: 56 31 02 00 * Faks: 56 31 02 01 * E-post: post.sov@hfk.no

Skulestad Sund
Post: Sotra vidaregåande skule, skulestad Sund, 5382 Skogsvåg * Tel.: 56 31 72 00 * Faks: 56 31 72 01 * E-post: post.sov@hfk.no