Velkomen til Sotra vidaregåande skule!
Hopp over meny

Velkomen til Sotra vidaregåande skule!

___________________________________________________________________________________

Vår visjon er at

elevar og tilsette ved Sotra vidaregåande skule saman skal utvikle eit inkluderande miljø prega av respekt
og medansvar slik at elevar får kunnskap og dugleik til ta ansvar i yrke og samfunn og meistre utfordringane i livet.

___________________________________________________________________________________

Om skuleskyss, bussruter Sotra/Øygardenruter skulestad Sund
PC-ordning for nye elevar h 2014 - infoside og brev

Siste nytt!
___________________________________________________________________________________
Tilboda om vaksenopplæring er klare for påmelding

Nytt tilbod på Sotra vgs. frå hausten 2014 er salsmedarbeidarfaget. I tillegg har vi Barne- og ungdomsarbeidar- og Helsefagarbeidar-faget. Kursa gir det teoretiske grunnlaget til fagprøva og er gratis. Les meir om kursa og påmeldingsrutinar. Sjå og reportasje på heimesidene til Hordaland fylkeskommune; "På rett side av brua".
___________________________________________________________________________________
Ledige undervisningsstillingar

Undervisningsstillingar innan kvardagsliv, helse- og oppvekstfag og service og samferdsel. Utlysing på heimesidene til Hordaland fylkeskommune og i BT 29.06.14. Omtale av stillingane.
_______________________________________________________________________________
VestNytt 01.07.14 Fikk seks i alle fag

Les faksimile av artikkel i VestNytt 01.07.14 der avganseleven frå skulen (teknologilina) Andreas Breivik Ormevik  legg særleg vekt på det gode læringsmiljøet på skulen.
_______________________________________________________________________________
Fire tilsette ved Sotra vidaregåande skule fekk tildelt Norges Vel's medalje

Kari Hagenes, Bjørn Lie, Lars Bastesen og Kari Marøy Pedersen fekk tildelt medaljen for lang og tru teneste ved sumaravslutninga for Sotra vidaregåande skule fredag 20. juni 2014.
Denne utmerkinga frå Det. Kgl. Selskap blir gitt som ei påskjøning  til særleg fortente arbeidstakarar med minst 30 års tilsetjing hos same arbeidsgjevar. Medaljen vert tildelt av direksjonen i Det Kgl. Selskap for Norges Vel. Sjå og notis i VestNytt 28.06.14 Medalje for lang og tru teneste.
_______________________________________________________________________________
Andreas Ormevik og Sindre Ervik mottok prisar for beste elevar innan studiespesialiserande og yrkesfaglege programområde ved Sotra vidaregåande skule for skuleåret 2013-2014

Andreas Ormevik (elev vg3 Teknologilina) og Sindre Ervik (elev vg2 Restaurant- og matfag)
mottok prisane for beste elevar innan studiespesialiserande og yrkesfaglege programområde.
Utdelinga skjedde under avslutningsmarkering for avgangsklassane (3. klassane) på skulestad
Bildøy tysdag kveld 17.06.14. President i Sotra Rotary Klubb,  May Almhjell, overrekte prisane.

_______________________________________________________________________________

Kontakt oss:

Skulestad Bildøy
Adresse: Branndalsmyra 61 * Post: Sotra vidaregåande skule, 5353 Straume * Tel.: 56 31 02 00 * Faks: 56 31 02 01 * E-post: post.sov@hfk.no

Skulestad Sund
Post: Sotra vidaregåande skule, skulestad Sund, 5382 Skogsvåg * Tel.: 56 31 72 00 * Faks: 56 31 72 01 * E-post: post.sov@hfk.no