Velkomen til Sotra vidaregåande skule!
Hopp over meny

Velkomen til Sotra vidaregåande skule!

Velkommen til skolestart!

Skolested Sund:
Alle elever (inklusiv idrettsfag) møter i kantina kl 08.30.
...
Skolested Bildøy:
Vg2 og vg3 møter i Bildøyhallen kl 09.00.
Vg1 og tilrettelagte klasser møter i Bildøyhallen kl 10.00.

Vi gleder oss!

PS! Vi har noen få ledige plasser til skolestart, så har du ikke fått skoleplass så ta kontakt.

 
 
 
________________________________________________________________________________

Vår visjon er:

Elevar og tilsette ved Sotra vidaregåande skule skal saman utvikle eit inkluderande miljø prega av respekt
og medansvar. Elevar vil får kunnskap og dugleik til ta ansvar i yrke og samfunn og meistre utfordringane i livet.

_________________________________________________________________________________

Om skuleskyss, bussruter Sotra/Øygardenruter skulestad Sund

Siste nytt!
___________________________________________________________________________________
Sotra vgs. har utvida utdanningstilbodet for vaksne skuleåret 2015-16

Les om det allsidige tilbodet vårt.
___________________________________________________________________________________
Sotra vidaregåande skule ønskjer nye elevar velkommen til å søkje inntak
til skuleåret 2015-16!

Les skulebrosjyra vår.
___________________________________________________________________________________

Sotra vidaregåande skuler Sotra vgs. på Facebook, Instagram og Twitter

Sotra vgs. kan du no nå både på Facebook, Twitter og Instagram; sotravgs, emneknagg #sotravgs


___________________________________________________________________________________
Kontakt oss:

Skulestad Bildøy
Adresse: Branndalsmyra 61 * Post: Sotra vidaregåande skule, 5353 Straume * Tel.: 57 30 51 00 * Faks: 56 31 02 01 * E-post: post.sov@hfk.no

Skulestad Sund
Post: Sotra vidaregåande skule, skulestad Sund, 5382 Skogsvåg * Tel.: 57 30 51 00 * Faks: 56 31 72 01 * E-post: post.sov@hfk.no