Velkomen til Sotra vidaregåande skule!
Hopp over meny

Velkomen til Sotra vidaregåande skule!

_________________________________________________________________________________

Vår visjon er at

elevar og tilsette ved Sotra vidaregåande skule saman skal utvikle eit inkluderande miljø prega av respekt
og medansvar slik at elevar får kunnskap og dugleik til ta ansvar i yrke og samfunn og meistre utfordringane i livet.

_________________________________________________________________________________

Om skuleskyss, bussruter Sotra/Øygardenruter skulestad Sund

Siste nytt!
___________________________________________________________________________________
Sotra vgs. har utvida utdanningstilbodet for vaksne skuleåret 2015-16

Les om det allsidige tilbodet vårt.
___________________________________________________________________________________
Sotra vidaregåande skule ønskjer nye elevar velkommen til å søkje inntak
til skuleåret 2015-16!

Les skulebrosjyra vår.
___________________________________________________________________________________

Sotra vidaregåande skuler Sotra vgs. på Facebook, Instagram og Twitter

Sotra vgs. kan du no nå både på Facebook, Twitter og Instagram; sotravgs, emneknagg #sotravgs


___________________________________________________________________________________
Kontakt oss:

Skulestad Bildøy
Adresse: Branndalsmyra 61 * Post: Sotra vidaregåande skule, 5353 Straume * Tel.: 57 30 51 00 * Faks: 56 31 02 01 * E-post: post.sov@hfk.no

Skulestad Sund
Post: Sotra vidaregåande skule, skulestad Sund, 5382 Skogsvåg * Tel.: 57 30 51 00 * Faks: 56 31 72 01 * E-post: post.sov@hfk.no