Velkomen til Sotra vidaregåande skule!
Hopp over meny
Hopp over meny
Internasjonalisering

Kontakt:

Branndalsmyra 61, 5353 Straume

tlf: 56 31 02 00

faks: 56 31 02 01

e-post: post.sov@hfk.no

Kontaktar Sotra vgs

 

Prosjektleiar: Annbjørg Kolltveit e-post: annkol@hfk.no  eller annbjorg.kolltveit@broadpark.no

Ass. rektor: Erik Strøm  e-post: erik.strom@hordaland-f.kommune.no

Humanitæraksjon, ansvarleg avd. Bildøy: Inger Lise Sleire  e-post: ingsle1@hfk.no

Humanitæraksjon, ansvarleg avd. Sund: Grethe Hagenes e-post: grehag@hfk.no